Press release

Styrelse och ledningsförändringar i Paynova – David Larsson utses till VD och Daniel Ekberger föreslås till ordförande

Fintechbolaget Paynova har den senaste tiden ingått viktiga avtal med bl.

a. PayPal som positionerar bolaget för stark tillväxt i Norden och övriga Europa. Paynova tar nu nästa steg på sin tillväxtresa och anpassar och stärker organisationen. Nuvarande VD, Daniel Ekberger, föreslås till ny styrelseordförande och nuvarande CCO, David Larsson, utses till ny VD. Paynova siktar nu på en kraftigt ökad omsättning genom internationell expansion.

Nuvarande vd, Daniel Ekberger, med bred erfarenhet från ledande roller i andra tillväxtbolag såsom Spotify och Atea, föreslås av bolagets valberedning ta över som arbetande styrelseordförande och kommer fortsatt ha en nyckelroll i bolagets övergripande strategi och finansiering. Kallelse till extra bolagsstämma, att hållas den 17 juni 2020, för att fatta beslut om inval av Daniel Ekberger som ny styrelseordförande kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

– Vi går nu in i en tydlig genomförandefas efter bolagets strategiska genombrott varför det är dags att mobilisera ledningen på bästa sätt för kommande tillväxtresa och internationalisering. Jag har arbetat nära David de senaste två åren och han har verkligen bevisat sin förmåga att få små som stora saker att hända. David är utan tvekan rätt man för jobbet, säger Daniel Ekberger, vd på Paynova och tillträdande styrelseordförande.

När Daniel Ekberger väljs in som ny styrelseordförande kommer David Larsson som idag är CCO på Paynova att ta över vd-posten med ett tydligt fokus på operativ ledning, internationalisering och strategiska samarbeten. David bidrar med erfarenhet från flertalet exekutiva och internationella roller inom bland annat Microsoft.

– Vi har en strategi och plan som efter ett antal års hårt arbete visat sig bita rejält. Det känns fantastiskt att få möjligheten att tillsammans med Paynovas otroliga team lyfta detta till nästa nivå. Med vår plattformsstrategi och då i synnerhet samarbetet med PayPal får vi tillträde till större samt fler marknader. För att realisera denna möjlighet och unika position kommer operativ kraft och förmåga visa sig vara strategiskt. Daniels strategiska höjd är unik och han förblir ett ovärderligt bollplank på resan som påbörjas här och nu, säger David Larsson, CCO och tillträdande vd på Paynova.

Anders Persson som varit ordförande sedan 2015 och bidragit till att göra Paynova kommersiellt framgångsrikt väljer att lämna styrelsen för nya utmaningar.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

David Larsson, CCO, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)72-550 23 06

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com samt http://elastq.com

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 09:45 CET.