Press release

STYRELSELEDAMÖTERNA LARS GULDSTRAND OCH DAN BLOMBERG FÖRVÄRVAR AKTIER I PAYNOVA

Paynovas styrelseledamot och grundare Dan Blomberg har förvärvat 20 000 aktier i Paynova.Dan Blombergs aktieinnehav i Paynova uppgår därmed till 2 258 110 aktier, motsvarande cirka 9,4 procent av kapitalet. Samtliga aktieköp har skett över marknaden till marknadsmässiga priser. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Lars Guldstrand, styrelseordförandeTelefon 070-528 81 81OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com