Press release

STYRELSEORDFÖRANDE BJÖRN WAHLGREN ÖKAR INNEHAVET

För mer information kontaktaBjörn Wahlgren, styrelseordförande Paynova AB, Tel: +46 8 517 100 02Om PaynovaPaynova är en ledande leverantör av internetbaserade betaltjänster. Bolaget erbjuder tre grundtjänster riktade framförallt till större e-handlare: Paynova Sales Partner, Paynova Processing och Paynova Account. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden och en version av Paynova Account som är speciellt anpassad för onlinebaserade spelbolag, Paynova InGame. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.Mer information finns på www.paynova.com