Press release

Uppdaterad preliminär tidsplan avseende företrädesemission

Tidsplanen för Paynovas förestående företrädesemission är uppdaterad avseende sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen:

  • 8 januari – extra bolagsstämma (se kommuniké publicerad samma dag)
  • 2 februari – sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 3 februari – aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 4 februari – avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
  • 9 februari – prospekt offentliggörs
  • 9 februari – 23 februari – teckningsperiod
  • 26 februari – offentliggörande av utfall

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725 502 306

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)702 463 118

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 15 januari 2021 klockan 12.00 CET