Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

VD – KOMMENTAR NYA LÖSNINGAR FÖR RESEBRANSCHEN Vår bransch lever som jag tidigare beskrivit under prispress. Detta ledde Paynova under hösten till omför-handling med en av bolagets nyckelkunder, och som en följd av det föll Paynovas resultat för fjärde kvartalet kraftigt. För helåret 2012 påverkades hela bolagets transaktionsbaserade intäkter med totalt 3%. Transaktionsvolym och intäkter från nyanslutna kunder ökade under fjärde kvartalet. Utvecklingen är delvis ett resultat av Paynovas pågående arbete med att skapa lösningar för resebranschen, en bransch som befinner sig i förändring på betalningsområdet. Flera nya samarbeten kommunicerades under senhösten, bland annat med partners som förbättrar Paynovas räckvidd gentemot resenäringen, och som därmed sänker inträdeströskeln för nya kunder. Partneravtal skrevs också med plattformsleverantörerna Carismar i Sverige, och Netzbest i Tyskland, båda aktiva inom detaljhandel på nätet. Systembolagets test av internethandel med hemleverans fortgår och nya områden läggs till efter hand enligt Systembolagets långsiktiga plan, en utveckling som Paynova följer med intresse. Lokaltrafik är ett annat intressant tillväxtområde inom e-handel, där Paynova i samarbete med Seamless ansvarar för kortbetalningar i den nya SMS biljett tjänsten som Västtrafik lanserade den 1 februari 2013. Intäkterna från Chinova var fortsatt låga under fjärde kvartalet. Vi inväntar nu vidare besked om när verksamheten med Chinapay eMall tar fart igen. eMallen är aktiv, men har små volymer, och förhandling kring relansering pågår mellan Chinova och Chinapay. Chinova har nu säkerställt finansieringen för en tid framåt. Paynova behöver kompensera prispressen på transaktionstjänster med en ökad kundstock. Trenden för Paynovas nyförsäljning är positiv, och jag ser fram emot ett år där Paynova kan förstärka sin marknadsandel parallellt som vi skapar en starkare förankring som nyckelspelare i vår nisch. Daniel Ekberger som sedan maj 2012 är ledamot i Paynovas styrelse tillträdde i januari som ny tillförordnad CFO. Daniel har bred kunskap från både IT- och Telekombranschen och innebär stor förstärkning i Paynovas ledningsgrupp. Simon Thaning Stockholm februari 2013   ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA  Simon Thaning, VD             08 – 517 100 14 Daniel Ekberger, CFO        0708 – 820 766     OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com