Press release

PAYNOVA TIDIGARELÄGGER KVARTALSRAPPORT

Paynova AB (publ) tidigarelägger sin rapport för det tredje kvartalet 2019.

Paynova har mot bakgrund av tidsplanen för redan kommunicerad företrädesemission beslutat att tidigarelägga sin rapport för det tredje kvartalet 2019. Rapporten som omfattar perioden januari – september 2019 planeras att offentliggöras den 8 november istället för som tidigare kommunicerats den 15 november.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.