Annual General Meeting 2024

Shareholders who wish to submit proposals to the nomination committee before the 2024 general meeting can contact the nomination committee via e-mail at: valberedning@sileon.com or send a letter to: Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm.

Any proposals must be submitted in writing well in advance of the general meeting to ensure that the proposals can be considered by the nomination committee. The nomination committee’s proposal will be published in the 2024 annual general meeting notice and on the company’s website.

The nomination committee consists of Kent Hansson, Anders Axelsson and Øystein Elgan. Øystein Elgan is the chairman of the nomination committee.

Årsstämma 2024

Aktieägare som vill skicka in förslag till valberedningen före 2024 års bolagsstämma kan kontakta valberedningen via e-post till: valberedning@sileon.com eller via brev till: Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm.

Eventuella förslag måste inkomma skriftligen i god tid före bolagsstämman för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen. Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets hemsida.

Valberedningen består av Kent Hansson, Anders Axelsson och Øystein Elgan. Øystein Elgan är ordförande av valberedningen.