Financial statement

RÄTTELSE AV DELÅRSRAPPORT

I koncernens resultaträkning på sidan 6 angavs följande belopp för första kvartalet 2009Övriga externa kostnader -4 403 Korrekt information är: Övriga externa kostnader -4 043(Angivet belopp för Summa rörelsens kostnader, -13 395, är korrekt)I moderbolagets resultaträkning på sidan 12 angavs följande belopp för första kvartalet 2009Övriga externa kostnader -4 355Personalkostnader -4 865Avskrivningar -873Korrekt information är: Övriga externa kostnader -3 983Personalkostnader -4 576Avskrivningar -1 535(Angivet belopp för Summa rörelsens kostnader, -13 326, är korrekt) Korrigerad delårsrapport bifogas. OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.För mer information: www.paynova.com(För fullständig rapport se bifogad fil.)