Press release

PAYNOVA ANMÄLER ÄNDRAT ANTAL AKTIER

(NGM:PAY)
Extra bolagsstämma i Paynova beslutade den 11 februari 2009 om nyemission av aktier.
De nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket i två steg varav det första verkställdes den 13 mars 2009 och omfattade 17 087 031 nya aktier.
Det andra steget verkställdes den 9 april 2009 och omfattade 21 778 542 nya aktier
Paynova AB har per den 30 april 2009 ett aktieslag med 82 049 545 utestående aktier.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Björn Wahlgren, vd och koncernchef, Paynova AB
Telefon: 08- 517 100 02
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en internationell helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
För mer information: www.paynova.com