Press release

PAYNOVA OCH KINESISKA PARTNERN LEIXUN BILDAR ETT JOINT VENTUREBOLAG FÖR NYA E-HANDELSTJÄNSTER B2C

LeiXun är ett kinesiskt e-handels- och teknikföretag med nära relationer till det statligt ägda ChinaPay. LeiXun har fått i uppdrag av ChinaPay att utveckla e-handel till konsumenter som inkluderar plattformar för såväl marknadsföringstjänster som betaltjänster. LeiXun förvärvar 51 procent av Paynova Asia Developement Ltd, ett helägt dotterbolag till Paynova AB som bildades 2008 för Paynovas verksamhet i Kina. Den pågående utvecklingen av samarbetet med CRD (Beijing Cyber Recreation Development Corp) fortsätter parallellt med den traditionella e-handeln inom det nya joint venturebolaget.”Paynova ser en stor potential i den snabba tillväxten i kinesisk e-handel och vi är mycket imponerade av de erfarenheter och kunskaper inom marknadsföring och teknik som LeiXun tillför. Vi har hittat en solid partner som kan förse oss med de nödvändiga auktorisationerna och tillstånden för marknadsföring och växling av lokal valuta. Inte bara för dagens marknad utan också för utveckling av attraktiva e-handelstjänster i framtiden. Detta lägger omgående grund för såväl betydande kassaflöden för Paynova som en mycket lönsam tillväxt av det nya bolaget och därmed ökade värden för de båda grundarbolagens aktieägare, säger Björn Wahlgren, ordförande för Paynova och utnämnd ordförande i joint venturebolaget.Ökningstakten för gränsöverskridande e-handel uppgick till cirka femhundra procent under 2007 och 2008. Kinas inhemska e-handel uppgick till cirka 275 miljarder RMB (cirka 280 miljarder SEK) 2008, vilket motsvarar en ökning med 180 procent jämfört med föregående år. Enligt undersökningsföretaget Ireseach kommer Kinas inhemska e-handel att överstiga 1000 miljarder RMB 2011.Erfarenheter från e-handelns utveckling i USA och Europa visar att den inhemska e-handeln utgör merparten av alla transaktioner i ett utvecklingsskede. E-handel i Kina förväntas följa detta mönster och den gränsöverskridande e-handeln förväntas därför öka på lång sikt från dagens 0,07 procent till cirka 7 procent av den totala marknaden. Innan marknaden kan ta fart finns ett antal hinder hos konsumenter och e-handlare att övervinna, främst inom marknadsföring och betalningslösningar. Det nya bolagets tjänster erbjuds direkt till e-handlare och e-handelsleverantörer i väst med en betaltjänst som idag kan nå 640 miljoner kinesiska kortinnehavare, via 1 800 miljoner utgivna betalkort från China UnionPay. I tjänsten ingår också marknadsföringsstöd och hjälp att styra e-handlare i väst till de kinesiska konsumenterna. Marknadsföringstjänsten och en rad anpassade tilläggstjänster underlättar många problem med exempelvis valutor, betalningskrav, import- och exporttillstånd, leveranser och returer, översättning, kundsupport samt pris- och produktanpassning. Stephen Lam, vd för LeiXun, kommenterar förvärvet: “Det vi nu erbjuder i det nya bolaget passar situationen på marknaden i Kina mycket väl eftersom det finns en stark efterfrågan på utländska varor. Genom samarbetet har vi stor nytta av Paynovas ledande position och europeiska närvaro, likaså deras kunskaper och långa relation direkt med e-handlare, e-handelspartners, finansinstitut samt deras bedrägeriövervakning och säljkanaler i övrigt. Samarbetet bygger vidare på de tidigare etablerade relationerna mellan ChinaPay, LeiXun och Paynova och inkluderar pågående pilotprojekt. Syftet är att maximera värdet av samarbetet fullt ut genom att stärka och säkra parternas insatser i bolagsform. Allt för att kunna erbjuda den mest konkurrenskraftiga totala tjänsten till marknaden. Det nya bolagets huvudkontor är baserat i Peking, Kina. Karl Alberts, som idag är ansvarig för Paynovas etablering på nya marknader, har utsetts till vd. Björn Wahlgren, styrelseordförande i Paynova, har utsetts till styrelseordförande i det nya joint venturebolaget. Paynova och Lexiun tillför vardera de resurser, tekniska plattformar, licenser m.m. som det nya bolaget behöver. Finansiering av verksamheten sker initialt genom redan etablerade kreditfaciliteter och i ett senare skede med nytt kapital från främst asiatiska investerare. LeiXun kommer inledningsvis att äga 51 procent av bolaget och Paynova AB resterande 49 procent. Kassaflöden till ägarbolagen genereras via löpande arvoden och licensavgifter. I bolagets exitstrategi ingår att förbereda för en börsnotering på lämplig handelsplats i Kina eller ett industriellt baserat uppköp inom 3-5 år.”Avsikten är att joint venture-bolaget ska bli en ledande leverantör av betalnings- och marknadsföringstjänster för e-handel inom området B2C till och från Kina i utvalda marknadssegment. Det nya bolaget kombinerar det bästa från båda världarna. E-handlare i väst erbjuds stor kunskap om kinesisk e-handel, konsumenternas behov och en inhemsk betalningstjänst. Till kinesiska e-handlare erbjuds kunskap om utländsk e-handel och stöd för etablering på nya marknader”, säger Karl Alberts, vd för det nya bolaget. För mer information kontaktaBjörn Wahlgren, Styrelseordförande Paynova AB, Tel: +46 8 517 100 02 Karl Alberts, ansvarig för nya marknader Paynova AB, Tel: +86 150 1060 6724Om PaynovaPaynova erbjuder en internationell helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.Mer information finns på www.paynova.com Om LeiXunLeiXun är en nyligen startad företagsgrupp grundad av erfarna och entreprenörsdrivna aktörer från ledande Internet-, teknologi- och e-handelsföretag i Kina, Taiwan och Hong Kong. LeiXun tillför både djup expertis inom internetmarknadsföring och därtill stor praktisk erfarenhet från lansering av verksamheter i Kina. LeiXun har fått i uppdrag av ChinaPay att utveckla e-handelsplattformar för handel inom Kina så väl som cross border till och från Kina. Mer information finns på www.capitalliance.net