Press release

PAYNOVAS TRANSAKTIONSVOLYMER ÖKADE MED 67 PROCENT UNDER FJÄRDE KVARTALET 2007

Med en väsentligt starkare tillväxttakt i Paynovas transaktionsvolymer under fjärde kvartalet uppgick den totala volymen till cirka 190 miljoner kronor, motsvarande en ökning mellan tredje och fjärde kvartalet om cirka 67 procent, och mellan andra och fjärde kvartalet med mer än 100 procent. ”Utfallet av fjärde kvartalet överträffade klart våra förväntningar. En stor del av volymökningen är hänförlig till våra kunders starka julhandel. Detta visar hur Paynova fortsätter att växa tillsammans med sina kunder” säger Per Sunnemark, vd och koncernchef i Paynova.TIDIGARE LÄMNAD INFORMATIONPaynova offentliggjorde i ett pressmeddelande per den 29 november 2007 det faktiska respektive uppskattade utfallet av bolagets transaktionsvolymer under oktober och november månad 2007. De sammanräknade volymerna för den aktuella perioden uppgick till drygt 114 miljoner kronor. Vid samma tillfälle uppskattades att volymökningen mellan tredje och fjärde kvartalet 2007 skulle bli väl över 30 procent. Eftersom utvecklingen varit väsentligt starkare offentliggörs nu transaktionsvolymerna för fjärde kvartalet och kompletterande information kommer att ges vid bolagets bokslutskommuniké den 14 februari 2008.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:Per Sunnemark, vd och koncernchefTelefon: 070-147 67 55OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, på 12 språk med 11 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan gratis öppna ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 800 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com