Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2004

– Nettoomsättningen uppgick till 1 073 KSEK (306KSEK).- Resultatet efter skatt uppgick till -34 539 KSEK (-29 355 KSEK)- Resultat per aktie uppgick till -3,10 SEK (-4,60 SEK)- Bruttotransaktionsvolymen under 2004 var 19 202 KSEK (5 106 KSEK) och bruttotransaktionsmarginalen 4,6 procent (4,7 procent).- Antalet aktiverade plånböcker uppgick den 31 december 2004 till 154 318 (55 700)- Antalet e-handlare som tecknat avtal om att erbjuda Paynova plånboken uppgick den 31 december 2004 till 801 (538). – Paynova AB börsnoterades på NGM den 26 februari 2004. – Första storkundstjänsten Swebus Express driftsätts vecka 8.Kvartalet september – december i sammandrag- Nettoomsättningen ökade till 375 KSEK (119 KSEK)- Resultatet efter skatt uppgick till -10 095 KSEK (-11 054 KSEK)- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,80 SEK (-1,30 SEK)- Bruttotransaktionsvolymen har ökat till 6 961 KSEK (2 280 KSEK) och bruttotransaktionsmarginalen till 4,6 procent (4,5 procent).- Under kvartalet har 20 599 nya plånböcker öppnats och avtal tecknats med 60 nya e-handlare.Paynova har under verksamhetsåret tecknat betydelsefulla referensavtal med stora volymkunder som Ryanair, SJ och Swebus Express. Samtidigt har det europeiska partnernätverket vuxit med strategiska samarbetspartner som easycash/GZS, Paybox, TripleDeal, Cint Index och WM-data. Därmed har Paynova nått en fas där tidigare tyngdpunkt på utveckling och försäljning nu flyttas mot produktion och drift. Bolaget bedömer att det i redan träffade avtal och pågående affärsförhandlingar finns en potential för att nå positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet 2005. Johan Waxberg, som tillträdde som VD i slutet av december 2004, kommer att fullfölja den fastlagda marknadsstrategin med expansion mot Europa. Förutsättningarna bedöms som goda för de båda återstående strategiska stegen som utgörs av att med befintliga kunder som referens öka antalet konsumenter och transaktionsvolymer samt att optimera intäkterna. Nedan kommenterar några av Paynovas kunder och partner samarbetet och installationsläget av Paynovas betallösning: Stefan Carlén, Vd för Swebus Express– Paynova är den betalningsleverantör vi valt för att ta hand om alla förköpsbetalningar. Förutom biljettköp via webbsajten innebär det också förköp per telefon och hos våra återförsäljare runt om i landet. Lanseringen har tagit lite längre tid än planerat, vilket inte är förvånande då vi går från att enbart ha information i form av tidtabell på webben till att nu erbjuda både bokning och betalning av resor direkt via Internet. Detta ändrar i grunden processerna och logistiken för oss. Vi planerar att inom kort vara i drift med Paynovas betalningslösning. Vi och Paynova kommer tillsammans att genomföra en marknadskampanj för att stimulera resandet med Swebus Express. Thomas Mann, Ekonomichef vid SJ– Implementationen av Paynovas betalningslösning kommer att ske, men senare än tidigare planerats. Anledningen är att vi har smärre förseningar i samband med byte av vår egen webbplattform. Detta byte måste ske först innan vi kan lägga till nya betalningslösningar. Med Paynovas betalningstjänster kommer vi sedan att tillgodose fler kunders behov att säkert och användarvänligt köpa biljetter över Internet.Ralf Gladis, VD för CompuTop– CompuTop slutförde i januari 2005 integrationen av Paynovaplånboken i “easycash” nya betalningsplattform PayGate 3 samt i Paymaster 3. Efter en första Paynovapresentation i Frankfurt som vi höll för ett urval av våra anslutna banker och handlare, är vi nöjda med att nyligen fått mycket positiva gensvar. Den 1 mars kommer vi därför fortsätta vår rundabordskonferens med banker och handlare för att få igång användandet av Paynovaplånboken på den tyska marknaden. Bilagt följer Bokslutskommunikén i sin helhet. Den finns också att tillgå på www.paynova.com Paynova AB (publ.)StyrelsenFör ytterligare information, kontakta:Johan Waxberg Vd, Paynova ABTfn:070 – 688 02 47, e-post: johan.waxberg@paynova.comMats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comwww.paynova.com Om Paynova ABPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder ett flertal kontobaserade tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.Viktigare avtal har träffats med till exempel Ryanair, SJ, Swebus Express och CD-WOW.