Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Paynova AB (publ) meddelar idag att aktiekapitalet och antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har ändrats under september månad 2020.

Som tidigare offentliggjorts den 24 augusti 2020 beslutade styrelsen i Paynova AB (publ), med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 6 maj 2020, att genomföra en riktad nyemission av totalt 1 033 339 aktier till en grupp privata investerare, däribland RoosGruppen samt Rieber&Son. Emissionen har registrerats av Bolagsverket under september månad. Per den 30 september 2020 uppgår bolagets aktiekapital till 12 984 106 kronor och antalet aktier och röster till 12 984 106.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725-50 23 06
 

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2020, kl. 08:00 (CEST).