Press release

Paynova byter namn till Sileon och lanserar Buy Now Pay Later SaaS

Sileon är ett tech-bolag som fyller en lucka i den internationella Buy Now Pay Later (BNPL) marknaden. Banker, finansbolag och stora handlare kan med Sileons SaaS-baserade plattform driva BNPL i egen regi.

Internationell efterfrågan på BNPL

Nya generationer av konsumenter använder mer sällan kredit- och betalkort, de föredrar enkelheten och flexibiliteten i att kunna köpa nu och betala sen. Det här globala skiftet från kreditkort till BNPL förändrar förutsättningarna för en hel konsumentkreditbransch. Mot den bakgrunden lanseras nu Sileon.

Med Sileon behöver inte banker och stora handlare bygga upp en egen resurskrävande inhouse-avdelning, eller förlita sig på en tredje part för BNPL. Sileon möjliggör kostnadseffektiv BNPL i eget varumärke, med full kontroll av data och kundrelation.

Breddar bankers utbud

Sileon ger banker och finansbolag tillgång till marknadens mest flexibla BNPL-plattform, som de i sin tur kan erbjuda sina kunder med kort ledtid. På så sätt breddar banken sitt erbjudande och hjälper sina kunder och partners att möta dagens och framtidens behov.

Stärker handlares varumärke

För handlare fungerar Sileons BNPL plattform som en brygga mellan varumärke och konsument. Handlare kan både möta den ökade efterfrågan av BNPL och samtidigt behålla sitt ägarskap av hela kundresan, inklusive all kunddata.

Nu växlar Sileon upp

Tidigare i våras gick Visa in med 1,7 miljoner USD för att tekniskt tillgängliggöra plattformen för sina kunder, och nu rullar Sileon ut erbjudandet internationellt. En ny ledning är på plats och under våren tar Sileon in 70 MSEK i en fullt säkerställd företrädesemission.

Sprunget ur Paynova

Sileon hette tidigare Paynova och har varit verksamt inom betalningslösningar sedan år 2000. Nu byter Paynova namn till Sileon.

-“Sileon levererar just den funktionalitet som banker, finansbolag och stora handlare saknar. Vi är techbolaget som möjliggör för våra kunder att snabbt och kostnadseffektivt erbjuda beprövad BNPL i egen regi, för att stärka både affären och varumärket” säger David Larsson, VD, Sileon AB.

För mer information, kontakta

David Larsson, VD, Sileon AB
david.larsson@sileon.com, Telefon: +46 (0)725 502 306

Om Sileon

Sileon (tidigare Paynova) är globalt tech-bolag som möjliggör för banker, finansbolag och stora handlare att driva BNPL i egen regi. Sileon AB är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 12 maj 2022 klockan 8.00 CEST.