Press release

Rättelse angående tidigare pressmeddelande daterat 6 december 2011

”Optionen ger köparen rätt att förvärva ytterligare 2 325 aktier för 3,75 MSEK senast 15 oktober 2012.” skall vara ”Optionen ger köparen rätt att förvärva ytterligare 1 162 aktier för 3,75 MSEK senast 15 oktober 2012.” ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Björn Wahlgren, Styrelseordförande Paynova Telefon: 08 – 517 100 02