Press release

Emissionen registrerad och handel med BTA upphör

Sileon AB (publ), tidigare Paynova AB (publ), har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 25 maj 2022. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 23 juni 2022. Utsökningsdag är den 28 juni 2022, varefter BTA omvandlas till aktier per den 30 juni 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

David Larsson, VD, Sileon AB

E-post: david.larsson@sileon.com

Telefon: +46 725 502 306

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-20 kl 11.00 CEST.

Om Sileon
Sileon är ett globalt tech-bolag som möjliggör för banker, finansbolag och stora handlare att driva BNPL i egen regi. Sileon är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.